Zajęcia w roku szkolnym 2020... Półkolonie pływacke - WARSZA... Obóz pływacki - GNIEWINO 202...

AKTUALNOŚCI

2020-06-15 16:14

Półkolonie pływacke - WARSZAWA 2020

06.07 - 10.07.2020 (poniedziałek - piątek) 13.07 - 17.07.2020 (poniedziałek - piątek) 20.07 - 24.07.2020 (poniedziałek - piątek) 27.07 - 31.07.2020 (poniedziałek - piątek)

 

Szanowni Państwo.

 

Już wkrótce wakacje – czas zaplanować aktywny wypoczynek dla siebie i rodziny. Zapraszamy na letnie obozy Legii Warszawa!

Zapraszamy do zapisów.

ZAPISZ SIĘ: KLIKNIJ TUTAJ

 

Profesjonalny trening PŁYWACKI, w znakomitych lokalizacjach i warunkach, pod okiem najlepszej kadry szkoleniowej oraz wychowawczej realizującej wyjątkowy program sportowy z wieloma dodatkowymi atrakcjami prosto od Legii Warszawa czeka na Państwa oraz Państwa dzieci podczas letnich obozów I półkolonii Legii. Zapraszamy dziewczynki i chłopców od 6 do 17 roku życia oraz po raz kolejny - także rodziców! Spędź aktywne lato z Legią!

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją otwartych letnich obozów pływackich, które w okresie wakacji 2020 roku odbędą się przy Łazienkowskiej 3 oraz w Gniewinie gdzie po raz kolejny realizowany będzie także turnus Legia Family Camp czyli Obozy dla dzieci w wieku 6-17 lat oraz rodziców - bądźcie z nami!

 

Turnusy:

06.07 - 10.07.2020 (poniedziałek - piątek)

13.07 - 17.07.2020 (poniedziałek - piątek)

20.07 - 24.07.2020 (poniedziałek - piątek)

27.07 - 31.07.2020 (poniedziałek - piątek)

 

Koszty:

1 TURNUS = 900

 2 TURNUSY = 1700

3 TURNUSY = 2500

4 TURNUSY = 3300

 

Półkolonia organizowana w ramach współpracy Legia Swimming Schools oraz Legia Soccer Schools podczas wakacji. W trakcie półkolonii zadbamy, aby uczestnikom nie brakowało rozrywki w postaci zajęć z innych dyscyplin sportowych oraz warsztatów tematycznych z zakresu psychologii sportu. Nie zabraknie również atrakcji dodatkowych.

 

 

Miejsce półkolonii: (zmiana lokalizacji)

Stadion Legia Warszawa ul. Łazienkowska 3

Pływalnia Aktywna Warszawa ul. Rozbrat 26

 

Posiłki:

II śniadanie + obiad

Restauracja Sport Bar (L) ul. Łazienkowska 3

 

Wstępny plan:

 

8.00     Zbiórka: 8:00 - 8:30

 

8.30     SESJA TRENINGOWA BASEN 8:30 - 10:00

 

10.00   II  SNIADANIE 10:00 - 11:00 (przejscie na L3)

 

11.00   Wycieczka / atrakcje / park trampolin

 

13.30   Obiad 13:30 - 14:30

 

14.30   Zajęcia na sali konf. - Pierwsza Pomoc / Zajęcia Motoryki

 

16.00   SESJA TRENINGOWA BASEN 16:00 - 17:00

 

18.00   Odbiór - 17:30

 

 

 

Jesteśmy grupą rodziny pływackiej, dla których praca z młodymi ludźmi stanowi życiową pasje i powołanie. Świat pełen przygód, nauka aktywnego wypoczynku, powielanie radości z uprawianej dyscypliny. Staramy się kształtować samodzielność i zaradność naszych podopiecznych. Zwracamy dużą uwagę na dyscyplinę, koleżeństwo i „zdrowe” współzawodnictwo. Swoją postawą zachęcamy do sportowego trybu życia, zdrowego żywienia i odpowiedniej regeneracji. W swych działaniach zawsze wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży, rozumiemy ich świat i staramy się nawiązywać z nimi więź.

 

Turnus na naszej półkolonii zaczynamy w poniedziałek rano i kończymy w piątek po południu. Przed pierwszymi zajęciami spotykamy się z rodzicami na zebraniu i zbieramy wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem.

W poniedziałek przed pierwszymi zajęciami odbędzie się zebranie z rodzicami, na którym przedstawimy szczegóły obozu.

Podczas pierwszych zajęć trenerzy przeprowadzą test umiejętności by każdy z uczestników trafił do grupy o odpowiednim poziomie pływackim. Pozostałe zajęcia, gry i zabawy odbywać się będą w grupach podzielonych pod względem wieku.

 

Rachunek Bankowy:

STOWARZYSZENIE KLUB PŁYWACKI LEGIA WARSZAWA
ul. Macedońska 23, 02-765 Warszawa
05 1090 2590 0000 0001 3017 4101

 

 


 

 Wytyczne dla wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Opisane procedury mają posłużyć ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

W wytycznych znalazły się wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku, w tym organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej, itp.

Zgodnie z wytycznymi:
* wypoczynek można organizować tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa, obiekty powinny być przeznaczone dla wypoczynku dzieci i młodzieży
* na obóz czy kolonie pojadą tylko zdrowe dzieci, a ich stan zdrowia poświadcza rodzice w pisemnym oświadczeniu “o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną”. Rodzice lub opiekunowie odprowadzające dziecko na miejsce zbiórki też muszą być zdrowe
* w trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz
* rodzice muszą zobowiązać się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
* w jednym pokoju czy namiocie można zakwaterować tylko uczestników z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2 na 1 osobę
* minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę
* kadra musi dokładnie i często myć ręce
* zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność
* program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecim
* wyjścia na zewnątrz, w tym zwiedzanie np. muzeów lub obiektów historycznych powinno być w ogóle wyłączone lub ograniczone do minimum
* pomiędzy turnusami obiekt powinien zostać dokładnie posprzątany i zdezynfekowany
* organizator musi zapewnić środki higieny osobistej, środki ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice
* podczas spożywania posiłków trzeba będzie zachować dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Wytyczne rekomendują wydawanie posiłków na zmianę, po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.
* organizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i przeszkolenia kadry
* organizator ma obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.
* z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. * zajęcia należy zaplanować w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu
* uczestnicy wypoczynku będą mogli przebywać na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach, ale tak, aby nie mieli bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi, każda grupa powinna mieć wyznaczona własną przestrzeń

W przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku lub wśród kadry niepokojących objawów sugerujących możliwość zakażenia koronawirusem kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba będzie musiała niezwłocznie odizolować chorego w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym.

Wytyczne dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/attachment/f9f1262d-8102-4972-b8df-af5ea0503689

MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA SWIMMING SCHOOLS
Zasięg Legia Swimming Schools

Liczba zawodników: 310

Liczba lokalizacji: 4

Liczba grup: 35

Legia Swimming Schools na YouTube