Ochota

Regulamin

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach LEGIA SWIMMING SCHOOLS jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania zajęć oraz uiszczenie opłaty.
 2. §2
  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się w systemie LEGIA SWIMMING SCHOOLS w celu weryfikacji danych uczestnika.
 3. §3
  Płatność za członkostwo w klubie musi być dokonywana z góry za okres miesięczny do 9 dnia bieżącego miesiąca.Koszt uczestnictwa*:
  WSZYSTKIE ZAJĘCIA 45 MIN I 60 MIN
  3 zajęcia w tygodniu = 500 PLN
  2 zajęcia w tygodniu = 440 PLN
  1 zajęcia w tygodniu = 220 PLN
  Dla rodzeństwa rabat w wysokości 10% (od karnetu drugiego dziecka)*Wysokość opłaty jest ustalana średnio dla 4 tygodni zajęć w miesiącu.
 4. §4
  Dokładna rozpiska opłat za zajęcia z podziałem na dni tygodnia oraz dni wolne znajduje się w oddzielnym dokumencie zamieszonym na stronie w zakładce Ochota.
 5. §5
  Płatności należy dokonywać:• przelewemdane do przelewu:STOWARZYSZENIE KLUB PŁYWACKI „LEGIAWARSZAWA”al. Solidarności 115a/2, 00-140 Warszawa,Nr rachunku: 90 1090 1883 0000 0001 2208 5283(w tytule przelewu prosimy napisać: pływanie, Imię i Nazwisko zawodnika oraz miesiąc za który dokonywana jest płatność)
 6. §6
  Zajęcia trwają 30min. Na zajęcia prosimy przybywać 10 min przed ich rozpoczęciem w celu przebrania się w strój kąpielowy.
 7. §7
  Odrabianie nieobecności podczas zajęć w semestrze obowiązujące od co najmniej 2 miesięcznego udziału w kursie. Możliwość odrobienia:3 lekcje -osoby pokrywające składkę w wysokości 400 zł i więcej podczas całego semestru tj. 6 m-cy2 lekcje -osoby pokrywające składkę w wysokości 280 zł(30 min) / 520 zł (60 min)podczas całego semestru tj. 6 m-cy1 lekcje -osoby pokrywające składkę w wysokości 135zł(30 min) / 260 zł (60 min)podczas całego semestru tj. 6 m-cy*Pozostałe zajęcia w których uczestnik nie brał udziału lub nie uczestniczył w kursie co najmniej 2 m-cy przepadają.** Sytuacje wyjątkowe są rozstrzygane indywidualnie.
 8. §8
  Zawodnik zobowiązany jest posiadać odpowiedni sprzęt do zajęć na pływalni (kostium/ slipki, czepek pływacki, okularki).
 9. §9
  Na teren pływalni wchodzić należy tylko w obuwiu basenowym lub na boso.
 10. §10
  Przed rozpoczęciem zajęć należy skorzystać z natrysków.
 11. §11
  Rodzice lub opiekunowie odpowiadają za zawodników LEGIA SWIMMING SCHOOLS przed zajęciami i tuż po ich zakończeniu. Rodzice/opiekunowie mogą wejść do szatni by pomóc swoim podopiecznym w przebraniu i suszeniu.
 12. §12
  Wszystkich zawodników LEGIA SWIMMING SCHOOLS obowiązujeregulamin wywieszony na obiekcie pływalni.
 13. §13
  LEGIA SWIMMING SCHOOLS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na pływalni i w szatni.
 14. §14
  Zajęcia odbywają się w grupach i godzinach wyznaczonych przez LEGIA SWIMMING SCHOOLS. Grafik zajęć dostępny na stronie internetowej.
 15. §15
  Zawodnicy LEGIA SWIMMING SCHOOLS dobierani są do grup pod względem wieku oraz umiejętności pływackich. Decyzję o przynależności do danej grupy podejmuje trener lub instruktor prowadzący zajęcia.
 16. §16
  Za szkody spowodowane przez dzieci, koszty ponoszą rodzice.
 17. §17
  Skargi, wnioski i uwagi bardzo prosimy kierować na adres mailowy info@legiaswimmingschools.p
 18. l§18
  LEGIA SWIMMING SCHOOLS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od trenerów np. za awarie na terenie pływalni, niekorzystne/złe warunki atmosferyczne, itp. Ewentualne przerwy w zajęciach lub odwołane zajęcia będą przekładane na inny termin. Informacja będzie przekazywana telefonicznie i mailowo na numery lub adresy zawarte w formularzu.
MULTIMEDIA
MIEJSCE TRENINGÓW
Zasięg Legia Swimming Schools

Liczba zawodników: 310

Liczba lokalizacji: 4

Liczba grup: 35

zobacz całą mapę
Legia Swimming Schools na YouTube