ZAJĘCIA MASTERS ŚRODY Z LEGIA SWIMMING SCHOO... PRAWY BRZEG - PRAGA PÓŁNOC

AKTUALNOŚCI

2020-06-16 08:21

Obóz pływacki - GNIEWINO 2020

Legia Swimming Schools i Sekcja Pływacka organizuje podczas wakacji w Centrum Sportowo-Konferencyjne Gniewino obóz sportowy i obóz family.

Obóz skierowany do dzieci i młodzieży z zamiłowaniem do sportu a przede wszystkim lubiących treningi i dobrą zabawę. Podczas obozu będziemy trenowali na basenie dwa razy dziennie. Uczestnicy zostaną przydzieleni do grup o podobnym poziomie zaawansowania. Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach 3-4 osobowych według wieku i predyspozycji. Podczas obozu będziemy mięli 3 specjalnie przygotowane i dostosowane do naszych potrzeb posiłki.

Nasz obóz organizujemy w hotelu Mistral Sport **** w Gniewinie. UEFA (Europejska Federacja Piłki Nożnej) ściśle określiła kryteria przy wyborze Centrów Pobytowo – Treningowych na największą imprezę sportową jaka kiedykolwiek w Polsce została zorganizowana - EURO 2012™.

Najbliższe otoczenie hotelu to nie tylko profesjonalnie przygotowane i wyposażone zaplecze treningowe, ale również centrum rehabilitacyjne, pełnowymiarowa kryta pływalnia, hala sportowa, sala kinowa dla 200 osób oraz bowling. Czyni to z Hotelu Mistral Sport**** miejsce wręcz idealne na obozy sportowe nad morzem.

Jesteśmy grupą rodziny pływackiej, dla których praca z młodymi ludźmi stanowi życiową pasje i powołanie. Świat pełen przygód, nauka aktywnego wypoczynku, powielanie radości z uprawianej dyscypliny. Staramy się kształtować samodzielność i zaradność naszych podopiecznych. Zwracamy dużą uwagę na dyscyplinę, koleżeństwo i „zdrowe” współzawodnictwo. Swoją postawą zachęcamy do sportowego trybu życia, zdrowego żywienia i odpowiedniej regeneracji. W swych działaniach zawsze wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży, rozumiemy ich świat i staramy się nawiązywać z nimi więź.

W tym roku podobnie jak w poprzednich latach podczas ostatniego turnusu przewidujemy Obóz rodzinny. Chcemy stworzyć grupę najmłodszych dzieci (4-6 lat) które będą mogły przeżywać sportowe emocje wraz ze starszym rodzeństwem lub rodzicami. Dzieci będą miały dwa razy dziennie zajęcia na basenie (jedne w formie zabawy), gry i zabawy na hali/boisku, zabawy, kino dziecięce. * Ilość miejsc jest ograniczona.

Treningi odbywają się w małych grupach, podzielonych pod względem umiejętności pływackich. Każdy zawodnik jest szkolony wg. własnych indywidualnych potrzeb. Wszyscy uczestnicy obozu objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Nasi trenerzy potrafią stworzyć sportową i przyjazną atmosferę, zainteresować różną aktywnością sportową służąc swoją wiedzą i umiejętnościami. Chcemy by każdy z uczestników naszego obozu miał co wspominać rozumiejąc, że bardzo ważne w życiu jest to co wspólnie przeżyli, zobaczyli, doświadczyli. Zadowolenie dzieci, a także ich rodziców jest dla nas największą satysfakcją.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez wypełnienie formularza on-line i wpłacenie zaliczki. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w obozie będzie decydował termin wpłacenia zaliczki. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w obozie otrzymają zwrot zaliczki w pełnej wysokości w okresie do 7 dni od daty wpływu na konto organizatora. Wpłata zostanie dokonana na konto z którego pieniądze wysłano jeżeli organizator nie otrzyma innej dyspozycji.

 

Terminy:

16-22.08.2020 (niedziela - sobota)

23-29.08.2020 (niedziela - sobota)

 

Koszty:

1. Zawodnik (dziecko) - zakwaterowanie, wyżywienie, treningi

- 1 TURNUS = 2200 zł
- 2 TURNUSY = 4200 zł

2. Zawodnik (os. dorosła) - zakwaterowanie, wyżywienie, treningi

- 1 TURNUS = 2300 zł / tylko termin 23-29.08.2020

3. Opiekun (os. dorosła) - zakwaterowanie, wyżywienie

- 1 TURNUS = 2000 zł / tylko termin 23-29.08.2020

 

Zapisy:

  1. Wypełnij formularz KLIKNIJ TUTAJ
  2. Wpłać zaliczkę na nasz rachunek
  3. Wyślij potwierdzenie na adres plywanielegia@gmail.com

 


 

Wytyczne dla wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Opisane procedury mają posłużyć ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

W wytycznych znalazły się wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku, w tym organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej, itp.

Zgodnie z wytycznymi:
* wypoczynek można organizować tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa, obiekty powinny być przeznaczone dla wypoczynku dzieci i młodzieży
* na obóz czy kolonie pojadą tylko zdrowe dzieci, a ich stan zdrowia poświadcza rodzice w pisemnym oświadczeniu “o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną”. Rodzice lub opiekunowie odprowadzające dziecko na miejsce zbiórki też muszą być zdrowe
* w trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz
* rodzice muszą zobowiązać się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
* w jednym pokoju czy namiocie można zakwaterować tylko uczestników z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2 na 1 osobę
* minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę
* kadra musi dokładnie i często myć ręce
* zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność
* program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecim
* wyjścia na zewnątrz, w tym zwiedzanie np. muzeów lub obiektów historycznych powinno być w ogóle wyłączone lub ograniczone do minimum
* pomiędzy turnusami obiekt powinien zostać dokładnie posprzątany i zdezynfekowany
* organizator musi zapewnić środki higieny osobistej, środki ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice
* podczas spożywania posiłków trzeba będzie zachować dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Wytyczne rekomendują wydawanie posiłków na zmianę, po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.
* organizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i przeszkolenia kadry
* organizator ma obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.
* z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. * zajęcia należy zaplanować w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu
* uczestnicy wypoczynku będą mogli przebywać na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach, ale tak, aby nie mieli bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi, każda grupa powinna mieć wyznaczona własną przestrzeń

W przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku lub wśród kadry niepokojących objawów sugerujących możliwość zakażenia koronawirusem kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba będzie musiała niezwłocznie odizolować chorego w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym.

Wytyczne dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/attachment/f9f1262d-8102-4972-b8df-af5ea0503689

 


Zdjęcia pobrane ze strony hotelu.

 

MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA SWIMMING SCHOOLS
Zasięg Legia Swimming Schools

Liczba zawodników: 310

Liczba lokalizacji: 4

Liczba grup: 35

Legia Swimming Schools na YouTube