PODSUMOWANIE NAUKI PŁYWANIA OSiR ŻOLIBORZ

Podsumowanie Rodzinnej Nauki Pływania Legią Swimming Schools wspólnie z w Ośrodkiem OSIR Żoliborz (Kwiecień – Czerwiec 2024)

W okresie od kwietnia do czerwca 2024 roku, w Ośrodku Sportu i Rekreacji Żoliborz odbyła się rodzinna nauka pływania, w której uczestniczyło blisko 40 osób. Program ten miał na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz integrację rodzinną poprzez wspólne aktywności sportowe.

Program i Cele:

 • Cel główny: Nauka pływania i poprawa umiejętności pływackich wśród dzieci i dorosłych.

Cele dodatkowe:

 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne aktywności.
 • Poprawa kondycji fizycznej uczestników.
 • Nauka zasad bezpieczeństwa w wodzie.

Uczestnicy:

 • Łącznie blisko 40 osób, w tym dzieci, młodzież oraz dorośli.
 • Grupy podzielone według wieku i poziomu zaawansowania:
  • Dzieci (4-6 lat)
  • Młodzież (7-9 lat)
  • Dorośli (10+ lat)

Przebieg Zajęć:

 • Terminy: Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, we niedzielę.
 • Instruktorzy: Profesjonalni trenerzy pływania z wieloletnim doświadczeniem.

Wyniki i Osiągnięcia:

 • Zdecydowana poprawa umiejętności pływackich wśród uczestników.
 • Większość dzieci nauczyła się pływać samodzielnie na krótkich dystansach.
 • Dorośli uczestnicy osiągnęli znaczącą poprawę techniki pływackiej i wytrzymałości.
 • Rodziny spędzały czas aktywnie, wzmacniając swoje więzi.

Podsumowanie:

Rodzinna nauka pływania w OSIR Żoliborz była nie tylko okazją do nauki nowych umiejętności, ale także sposobem na aktywne spędzenie czasu w gronie najbliższych. Wysoka frekwencja i zaangażowanie uczestników świadczą o dużym zainteresowaniu takimi inicjatywami. Plany na przyszłość obejmują kontynuację zajęć oraz organizację dodatkowych warsztatów z zakresu bezpiecznego zachowania się nad wodą.