Ochota

SIERINIOWY SUMMER CAMP - War... SEKCJA MASTERS LEGII WARSZAW... FERIE ZIMOWE 2022

Faq

FAQ (często zadawane pytania) – zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie, mające na celu udzielenie Państwu pomocy bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób. W przypadku gdy Państwa pytanie nie znalazło się na liście prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

1. Czy każdy może nauczyć się pływać?

Zdecydowanie każdy bez wyjątku!!! Bez względu na wiek, płeć i predyspozycje. Wystarczy rozpocząć naukę, systematycznie uczęszczać na zajęcia i mieć chęci i motywację do osiągnięcia celu. Zawsze powinniśmy pamiętać, że szybkość uczenia się pływania zależy przede wszystkim od indywidualnych cech budowy naszego ciała. To tak jak w każdej innej dyscyplinie sportowej czy nawet dziedzinie naukowej – liczy się talent i ciężka praca, ale nie sposób wskazać, które z tych ogniw daje większą szansę na sukces.

 

2. Ile zajęć potrzeba, żeby nauczyć się pływać?

Nie ma możliwości, żeby precyzyjnie odpowiedzieć na takie pytanie. Po pierwsze każdy uczy się w różnym tempie, po drugie każdy co innego ma na myśli mówiąc umiem pływać. Dla jednego to przepłynięcie przez dziecko 5 metrów bez przyboru, dla innego skok do wody i przepłynięcie jednej długości basenu (odznaka „już pływam”), dla innego to zdobycie karty pływackiej, czyli skok do wody, przepłynięcie pod wodą 5 m. i pokonanie dystansu 200 m. (8 długości basenu) w tym 50 na plecach. Ambitni powiedzą, że przepłynięcie 1500 m albo 200 m. stylem zmiennym ze skokiem startowym i nawrotami, inni, że złamanie 30 sekund na 50 m. dowolnym.
 7 letnie dziecko chodząc na zajęcia 1 raz tygodniu przez pierwszy semestr stara się opanować podstawy (odznaka „już pływam”), po roku do półtora zdobywa kartę pływacką, po 2 latach pływa kraulem i grzbietem, po 3 latach pływa 4 stylami, po 4 latach jest w stanie przepłynąć 1500 metrów (specjalna karta pływacka), będzie potrafiło także wykonać skok startowy, nawroty.

 

3. Jak przygotować się do pierwszych zajęć?

Należy zabrać: czepek, ręcznik, okularki pływackie. Kobiety powinny wyposażyć się w kostium jednoczęściowy, a mężczyźni odpowiednie slipy przeznaczone do sportu pływackiego. Szorty plażowe są zakazane na niektórych pływalniach. Ze względów higienicznych należy zabrać ze sobą klapki. Na pierwszych zajęciach warto pojawić się „przed czasem”, by bez pośpiechu poznać panujące w obiekcie zasady. Przed wejściem do wody zawsze należy wziąć prysznic. Wyznaczona godzina rozpoczęcia zajęć to czas wejścia do wody. Szczegółowa lista znajduje się w jednej z poniższych odpowiedzi.

 

4. Ile razy w tygodniu trzeba chodzić na zajęcia?

Każdy decyduje sam. Zasada jest taka sama jak np. przy nauce języka obcego. Zależy jakiego efektu oczekujemy. Żeby zachować rytm nauki trzeba uczęszczać minimum 1 raz w tygodniu. Optymalne jest uczęszczanie 2 razy w tygodniu. Dziecko nie czuje przemęczenia a efekty nauki są widoczne „gołym okiem”.

 

5. Można uczestniczyć tylko w połowie zajęć zaplanowanych w miesiącu?

Doświadczenia trenerów różnych dyscyplin sportowych, w szczególności sportów, w których bardzo istotne są umiejętności techniczne dowodzą, że jednym z najważniejszych warunków progresji wyników jest systematyczność. Zalecane minimum ćwiczeń doskonalących umiejętności to 2 razy w tygodniu (zależy od wieku uczestnika).

 

6. Jakie zasady obowiązują w basenie podczas zajęć?

Wejście do wody: wchodzimy w taki sposób, by nie stwarzać zagrożenia i nie niepokoić tych, którzy już tam pływają. Nie wolno skakać do basenu „na głowę” bez uprzedniego uzgodnienia z trenerem.

 

Pływanie prawą stroną toru: odbicie od ściany oraz pokonywanie dystansu odbywają się przy linie po prawej stronie toru. Czarna linia, narysowana na dnie basenu, wyznacza środek toru i ułatwia orientację. Podczas pływania na plecach, w szczególności na nowym obiekcie, często mamy problem z utrzymaniem właściwego toru podczas pływania. W związku z tym należy zachować szczególną ostrożność.

 

Odpoczynek przy ścianie: odbywa się wyłącznie po prawej stronie toru (stojąc plecami do ściany, przy prawej linie – w taki sposób, by pozostali uczestnicy mieli możliwość dotknięcia ściany i wykonania nawrotu.

 

7. Jak rozumieć płatność w abonamencie miesięcznym?

Kwota abonamentu określana jest przez organizatora i jest ściśle związana z ilością zaplanowanych w danym miesiącu zajęć. Absencja na zajęciach nie powoduje zwrotu opłaty.

 

8. Czy powinienem posiadać aktualne badania lekarskie?

Powinno się posiadać zgodę lekarza na uczestniczenie w zajęciach pływackich. Każdy uczestnik, zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o dobrym stanie zdrowia. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.

 

9. Jak liczne są grupy podczas nauki pływania?Osiągamy bardzo dobre efekty, ponieważ podchodzimy do każdego dziecka indywidualnie. Na początkowych poziomach nasze grupy liczą do 6 osób w grupie, z kolei w grupach dzieci starszych nie przekraczamy ilości 8 uczestników na jednego trenera. 

10.Czy należy zapisywać się na cały kurs, czy można przychodzić na zajęcia, kiedy się chce?Dla osiągnięcia odpowiednich rezultatów w nauce potrzebne jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia. Zajęcia odbywają się według programu szkoleniowego, który zawiera cykl zajęć o określonym poziomie umiejętności. Brak spowodowany nieobecnością może spowodować kłopot przy pokonywaniu kolejnych ćwiczeń.

 

11. Czy instruktor przebywa w wodzie podczas każdych zajęć?Dzieci 4-letnie są już na tyle świadome by samodzielnie, bez rodzica przebywać w wodzie już tylko z samym instruktorem. Dzięki tej samodzielności proces nauczania przebiega dużo szybciej i mały pływak bez obaw przebywa na głębokim basenie.
 
 Z kolei na wyższych etapach szkolenia instruktor uczy stojąc na brzegu basenu, widzi błędy techniczne podczas wykonywania zadań przez uczestników.

 

12. Od jakiego wieku można zacząć z dzieckiem naukę pływania?Zajęcia oswajające z wodą można zacząć od 3 miesiąca życia – dziecko pamięta jeszcze odruchy z życia płodowego, które ułatwiają adaptację do zajęć. W tym wieku niemowlę w pozycji na brzuszku samodzielnie zaczyna utrzymywać główkę. Jednak właściwą naukę pływania rozpoczynamy w wieku 5 lat, kiedy to struktura mięśniowa pozwala nam na wykonywanie odpowiednich ćwiczeń a uczestnicy są na tyle świadomi by pokonywać samodzielnie ustalone ćwiczenia i zabawy w wodzie. 

13. Czy dziecko zawsze będzie miało zajęcia w tej samej grupie i z tym samym instruktorem?

Niestety prawdopodobnie nie. Dzieci przychodzą na swój poziom zaawansowania a my każdorazowo od nowa dzielimy je na podgrupy w zależności od bieżącej predyspozycji i aktualnego poziomu umiejętności. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie. Bywa, że w ciągu kilku zajęć dziecko będzie awansowane (lub czasami zdegradowane) o jedną a nawet 2 podgrupy. Dzieci uczą się w różnym tempie, z różną częstotliwością uczęszczają na zajęcia, niektóre uczą się chętnie, inne przychodzą, bo każą im rodzice. Stąd wynikają indywidualne różnice w opanowywaniu umiejętności. Jeżeli dziecko wyraźnie odstaje od grupy jest awansowane. Najpierw awans jest w ramach swojego poziomu, a ostatecznie proponujemy zmianę grupy zaawansowania (zwykle na wyższą).

 

14. Mój syn ma 5 lat, od 4 lat chodzimy z nim na naukę pływania, do jakiej grupy powinien dołączyć?

Jeżeli samodzielnie nie przepłynie całej długości basenu, nie skoczy ze słupka bez przyboru i nie wyłowi zabawki na płytkiej stronie basenu to niestety do grupy początkującej. Nie oznacza to, że od nowa będzie uczył się bąbelków, chowania głowy itp. Grupę początkującą dzielimy zawsze na 2,3 podgrupy zróżnicowanych umiejętnościami. Każda podgrupa wykonuje zadania na swoim poziomie aż do opanowania przez nich umiejętności które umożliwią awans do bardziej zaawansowanych zadań.

 

15. Czy woda jest chlorowana i jaka jest temperatura wody?Na dzień dzisiejszy tylko chlor zapewnia mikrobiologiczną czystość wody.
Dodatkowe systemy jak lampy UV lub ozonowanie to tylko dodatek. Temperatura wody na basenach podczas naszych zajęć jest w granicach 29-32 stopni. 

16. Jak chodzić na basen w zimie i pozostać zdrowym?Ważną zasadą jest dokładne wysuszenie dziecka i pozostanie na terenie basenu np. w holu ok. 30 minut po wyjściu z szatni, ponieważ powietrze w płucach jest jeszcze nagrzane i potrzeba czasu, aby się zaaklimatyzować do chłodniejszego i bardziej suchego powietrza.

 

17. Moje dziecko boi się wody i nie lubi czuć wody na twarzy.Nic nie szkodzi, zawsze można iść z nim na basen. Do każdego dziecka należy podejść indywidualnie. Nie wolno zmuszać go do tego. Stopniowo przyzwyczajamy dziecko do wody na głowie
i twarzy. Najważniejsza jest dobra zabawa i zadowolenie dziecka. 

18. Co z nieobecnościami?W przypadku opuszczenia zajęć podczas kursu, spowodowanych niedyspozycją lub chorobą istnieje możliwość ich odrobienia w wyznaczonym przez organizatora terminie i obiekcie. W systemie obsługi uczestników zajęć instruktorzy widzą na których zajęciach uczestnik był nieobecny i mogą nadrobić zaległości.

 

19. Co zabieramy na basen?

 

 • strój kąpielowy / slipy
 • klapki basenowe
 • ręcznik
 • płyn pod prysznic
 • okularki pływackie
 • czepek

 

20. Jakie są przeciwskazania wzięcia udziału w zajęciach?Wykaz głównych przeciwwskazań do udziału w zajęciach:


 

 • Niektóre choroby płuc
 • Zapalenie ucha środkowego
 • Zapalenie oka lub nosa
 • Wady wrodzone serca, układu oddechowego
 • Ostre infekcje dróg oddechowych
 • Niektóre choroby skóry
 • Uczulenie na chlor lub ozon
 • Nawracające lub przewlekłe choroby układu moczowego
 • Nasilony refluks przełyku, żołądka
 • Ulewanie pokarmu ·
 • Kilka dni po przebytej chorobie

 

21. Czy zajęcia są bezpieczne dla małych dzieci?Tak, zajęcia są bezpieczne dla małych dzieci. Dziecko cały czas znajduje się pod opieką swojego rodzica, a także czujnym okiem wykwalifikowanego instruktora.
Baseny, w których prowadzone są zajęcia spełniają standardy sanitarno-higieniczne. Dzieci uczestniczące w naszych zajęciach muszą mieć zgodę lekarza, który stwierdza u nich brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach w wodzie. 

22. Co zabieramy na basen dla niemowlaków?


Strój kąpielowy dla rodzica oraz specjalną pieluszkę do pływania dla dziecka (strój kąpielowy i pieluszkę do pływania zakładamy dopiero na basenie):

 

 

 • Ręczniki dla siebie i dwa dla malucha lub ręcznik i szlafroczek dla malucha
 • Nosidełko, które ułatwi przygotowanie dziecka do zajęć
 • Kosmetyki dla siebie i malucha
 • Pieluszkę dla dziecka na zmianę po basenie
 • Ulubioną zabawkę (przyda się, jeśli dziecko nie chce wyjść z wody)
 • Przekąskę, by posilić się po zajęciach

 

Przed opuszczeniem budynku pływalni warto odczekać około 30 minut, dzięki temu unikniemy przeziębienia i drobnych infekcji. Bezpośrednio przed wejściem do wody nie poleca się smarowania dziecka oliwką ani kremem, ponieważ ciało malucha zanurzonego w wodzie będzie śliskie, co utrudni zapewnienie maluchowi bezpieczeństwa

 

23. Jak przygotować się przed pierwszą wizytą na basenie z niemowlakiem? 

 • Rodzic nie musi pływać, aby brać udział w zajęciach.
 • Należy uzyskać zgodę lekarza GP na uczestnictwo dziecka w zajęciach w wodzie.
 • Przed pierwszą wizytą na pływalni warto w domu pokazać się dziecku kilka razy w czepku tak, aby podczas zajęć nie przestraszyło się nowego wizerunku rodzica
 • Należy ustalić porę karmienia najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć
 • Stopniowo wydłużać czas codziennych domowych kąpieli (zajęcia na pływalni trwają 30 minut)

 

Nie każde dziecko radośnie reaguje już na pierwszych zajęciach – jednak nie należy się poddawać! Z naszych doświadczeń wynika, że 90% maluchów już na trzecich zajęciach jest oswojonych z nowym miejscem i pełnych zainteresowania!
 Pamiętajmy: nic na siłę, najważniejsza jest dobra zabawa i samopoczucie dziecka! 

24. Czy na pierwszych zajęciach dzieci już nurkują?Nie. O momencie pierwszego zanurkowania decyduje instruktor, gdy widzi, że dziecko jest do tego gotowe. Dzieci starsze same decydują czy chcą, czy nie chcą zanurzyć głowę pod wodę. 

25. Kiedy moje dziecko będzie nurkować i pływać?Moment zanurkowania jest ustalany indywidualnie i zależny tylko od dziecka. Wykonujemy różne zabawy i ćwiczenia, aby przygotować dziecko do pierwszego zanurzenia. Dzieci starsze uczymy świadomego wstrzymywania powietrza przy zanurkowaniu, a niemowlęta do ok. 6 miesiąca życia posiadają naturalny odruch zamknięcia przełyku podczas zanurzenia pod wodę. 

26. Dlaczego mój 2-3 latek nagle zaczął się buntować?2-3 latki potrafią czasami szybko zmieniać zdanie. I tak się też dzieje na basenie. Ważne, aby przetrwać ten okres a wszystko wraca do normy i zabawa w wodzie z dziećmi dostarcza znowu wiele radości. 

27. Moje dziecko dopiero w połowie roku skończy 4 lata.

Czy może już teraz zacząć naukę? Jeżeli dziecko jest w stanie pracować w grupie, zaakceptować obcą osobę jako instruktora i słuchać jego poleceń to zapraszamy. Jeżeli jeszcze nie może funkcjonować bez rodzica to musimy jeszcze chwilę poczekać lub umówić się na zajęcia indywidualne Family, podczas których rodzic wraz z dzieckiem wykonuje pływackie zadania.

 

28. Jaka jest możliwość, żeby moje dziecko trenowało pływanie w klubie?

Trzeba mieć świadomość, że trenowanie to na początek minimum 4 treningi tygodniowo. Im starszy zawodnik tym więcej obowiązków. Im dłużej trenujemy, tym zwiększa się ilość i długość treningów, dochodzą treningi poranne na 06:15, wyjazdy na zawody, obozy.

 

W nagrodę otrzymujemy: świetną sylwetkę, sportowy charakter, zdrowy organizm i zdyscyplinowanego, kulturalnego młodego człowieka. Emocji związanych z rywalizacją i pokonywaniem swoich rekordów nie da się opisać!! Jeżeli to jest to czego oczekujecie, a dziecko opanowało minimum kraul i grzbiet to doskonale trafiliście.

 

ZAPRASZAMY DO SEKCJI PŁYWACKIEJ!

MULTIMEDIA
MIEJSCE TRENINGÓW
Zasięg Legia Swimming Schools

Liczba zawodników: 310

Liczba lokalizacji: 4

Liczba grup: 35

Legia Swimming Schools na YouTube