Anin

Opłaty

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się w systemie LEGIA SWIMMING SCHOOLS w celu weryfikacji danych uczestnika.
Płatność za zajęcia musi być dokonywana z góry za okres miesięczny do 5 dnia bieżącego miesiąca.
Orientacyjny koszt uczestnictwa * (całkowity koszt będzie widoczny po zalogowaniu do Panelu Opiekuna (http://panel.legiaswimmingschools.pl) w zakładce "Opłaty").


Zajęcia 30 minut raz w tygodniu - 160 zł
Zajecia 30 minut dwa razy w tygodniu - 300 zł


Opłata wpisowa dla nowo zapisanych (rejestracyjna) w LSS - 49 zł.
W ramach opłaty uczestnik zajęć otrzymuje czepek pływacki.
MULTIMEDIA
MIEJSCE TRENINGÓW
Zasięg Legia Swimming Schools

Liczba zawodników: 310

Liczba lokalizacji: 4

Liczba grup: 35

Legia Swimming Schools na YouTube