Śródmieście

BEZPIECZNIE NAD WODĄ z Legia...

Opłaty

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się w systemie LEGIA SWIMMING SCHOOLS w celu weryfikacji danych uczestnika.
Płatność za zajęcia musi być dokonywana z góry za okres miesięczny do 5 dnia bieżącego miesiąca.

Orientacyjny koszt uczestnictwa * (całkowity koszt będzie widoczny po zalogowaniu do Panelu Opiekuna (http://panel.legiaswimmingschools.pl) w zakładce "Opłaty").

Cennik 19/20

Opłata jest stałym abonamentem miesięcznym wyliczonym z średniej zajęć wypadającej w na miesiąc przez cały rok szkolny z uwzględnionymi datami wyłączonymi z zajęć.? Opłata wpisowa dla nowo zapisanych (rejestracyjna) w LSS - 49 zł. 

W ramach opłaty uczestnik zajęć otrzymuje czepek oraz zaproszenie na mecz Legii Warszawa.
MULTIMEDIA
MIEJSCE TRENINGÓW
Zasięg Legia Swimming Schools

Liczba zawodników: 310

Liczba lokalizacji: 4

Liczba grup: 35

Legia Swimming Schools na YouTube