SUMMER CAMP - WAŁCZ 23’ WINTER CAMP WARSZAWA 2023 ZAJĘCIA MASTERS

Szkolenie techniki

Niewiele jest dzisiaj dyscyplin sportu - szczególnie sportów indywidualnych, w których technika nie odgrywałaby kluczowego znaczenia. Pływanie można z pewnością zaliczyć do sportów o dużych wymaganiach technicznych. Rozważania nad współczesną techniką pływania warto rozpocząć od stwierdzenia, że woda stanowi obce człowiekowi środowisko, w którym poruszanie się wymaga od niego specjalnych zdolności i umiejętności.

W całym procesie nauczania pływania można wyróżnić trzy zasadnicze formy techniki pływania, które występują na różnych jego etapach.

 

Technika uproszczona - zapewnia utrzymanie się na wodzie a także przemieszczanie się po powierzchni wody w sposób nieekonomiczny . Uproszczony sposób pływania charakteryzuje nieprawidłowe ułożeniem w wodzie, proste i nieskoordynowane ruchy kończyn a także brak wydechu do wody.

 

Technika standardowa (wzorcowa) - zapewnia ekonomizację wysiłku, uczymy pewnych sekwencji ruchowych składających się na pływanie określonym sposobem. Dokładność naśladowania przyjętych standardów daje szanse pływania w sposób ekonomiczny. Prawidłowe ułożenie na wodzie, skoordynowana praca ramion i nóg, wydech do wody zsynchronizowany z pracą ramienia (ramion) - to podstawowe cechy techniki wzorcowej.

 

Technika sportowa - ma na celu osiągnięcie maksymalnej szybkości pływania. Jest ona wysoce indywidualna, jednak czynności ruchowe muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami sportowymi. Obserwacja realiów współczesnego sportu pływackiego pokazuje wyraźnie zależność między techniką pływania (jej efektywnością), a wynikiem sportowym (szybkością pływania).

 

Wielcy zawodnicy charakteryzują się lekkością i skutecznością ruchów pływackich w porównaniu do zawodników przeciętnych Jest to możliwe dzięki solidnej i kompleksowej pracy nad techniką pływania podczas pierwszych lat szkolenia a następnie budowaniu i rozwijaniu techniki w ten sposób, aby uwzględniała indywidualne cechy i możliwości zawodnika, w szczególności jego budowę somatyczną.

(źródło: Współczesna technika pływania- uwarunkowania i kierunki rozwoju)

 

Skuteczne pływanie to umiejętność minimalizowania oporów i zwiększanie napędu.

Poprawa skuteczności pływania (poza oczywiście przygotowaniem kondycyjnym), może nastąpić w wyniku świadomych działań trenera i zawodnika których celem jest zmniejszanie oporów wody oraz zwiększanie zdolności napędowych. Praktyka szkoleniowa pokazuje, że korzystne efekty uzyskuje się łącząc pracę nad zwiększeniem siły i długości pociągnięcia.

 

Zapraszamy na zajęcia indywidualne lub zajęcia w małych grupach (szytych na miarę) gdzie cały czas zajęć poświęcimy na analizę aktualnej techniki i ćwiczenia udoskonalajce. Nasi trenerzy to byli zawodnicy, którzy doradzą i przeanalizują technikę na każdym poziomie pływackim.

MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA SWIMMING SCHOOLS
Zasięg Legia Swimming Schools

Liczba zawodników: 310

Liczba lokalizacji: 4

Liczba grup: 35

Legia Swimming Schools na YouTube